decisie

decisie: < Fr. décision beslissing < decidere schikken, beslout nemen< de- neer + caedere snijden.

Plaats een reactie