decleratie

decleratie: < Fr. décélération sneldiedsvermindering < dé- in tegenstelling + -celeration

Plaats een reactie