densimeter

densimeter: < L. densus dicht + meter < Gr. metron maatstaf, maat.

Plaats een reactie