dialect

dialect: < Fr. dialecte < L. Gr. dialektos gesprek, manier van spreken.!?!

Plaats een reactie