dichotomie

dichotomie: < Gr. dikhotomia < dikho, di- in twee, twee + -tomia sneden.!?

Plaats een reactie