dicteren

dicteren: < L. dictare herhaaldelijk en nadrukkelijk zegen, voorschrijven, dicteren < dicere zeggen, kennen geven.!?,

Plaats een reactie