district

district: < Fr. district ambtsgebied < L. districtus bergpas, district, jurisdictie < distringere uitstrekken, verdelen < dis- uiteen + stringere snoeren, stevig binden. District

Plaats een reactie