dociel

dociel: < L. docilis leerling, bereid te luisteren < docere onderwijzen + -ilis,-bilis -baar, mogelijk.

Plaats een reactie