dozijn

dozijn: < Fr. douzaine < L. duodecim duo two + decem tien.

Plaats een reactie