dragen

dragen: < MNl. draghen bij hebben, aan hebben, ondersteunen < Got. dragan dragen < ON. draga trekken.?!? ON is younger than Got?

Plaats een reactie