evaluatie

evaluatie: < Fr. évaluer waarde bepaling < es-, ex- uit, van + value waarde.

Plaats een reactie