federatie

federatie: < Fr. fédération < L. foederatio verbinding, vereniging, band < foederare verbinden, verenigen.

Plaats een reactie