filosoof

filosoof: < MNl. filosofe wijsbegeerte < Fr. philosophe < L. < Gr. philosophos wijsbegeerte < philo- liefhebbend + sophos wijsheid.

Plaats een reactie