fraterniseren

fraterniseren: < Fr. fraterniser verbroederen < L. frater broer.

Plaats een reactie