garantie

garantie: < Fr. garantie waarborg, bescherming, borg < garant.

Plaats een reactie