gegeven

gegeven: < directe vertaling van L. datum ge- < MNl. voltooiing + geven < Got. giban.

Plaats een reactie