gevatheid

gevatheid: < HD. gefabt geestig, voorbereid op + -heid < Got. haiclus manier < OHD. heit soort.

Plaats een reactie