kadaver

kadaver: < L. cadaner lijk < cadere vallen, omkomen.

Plaats een reactie