kantoor

kantoor: < Fr. comptoir rekentafel, rekenkamer < L. computare rekenen.

Plaats een reactie