komiek

komiek: < Fr. comique < L. comicus blijspel, komisch

Plaats een reactie