leed

leed: < MNl. leet onaangenaam, hatelijk < ON. leiðr.

Plaats een reactie