maalstroom

maalstroom: < malen < L. molere fijn maken + stroom < OI. sravati hij vloeit.

Plaats een reactie