medelijden

medelijden: < vertaling van L. compassio < Gr. sumpatheia gelijke gewaarwording of stemming, van sun- samen + pathein < pathos emotie, gewaarwording, emotionele voorstelling van zaken.

Plaats een reactie