nautisch

nautisch: < L. nauticus van schepen < Gr. naus schip.

Plaats een reactie