parallel

parallel: < Fr. parallele < L. parallelus < Gr. parallelos evenwijdig aan.

Plaats een reactie