pastoor

pastoor: < Fr. pastour gestelijk < L. pastor herder < past grazen( graz), veld.

Plaats een reactie