premisse

premisse: < Fr. premisse < L. praemissa ervoor zetten < praemittere < prae voor + mittere sturen.

Plaats een reactie