proef

proef: < L. probare proef, goedkeuring < probus goed.

Plaats een reactie