psychometrie

psychometrie: < psyche< Gr. psukhè (psyche) ziel, levensadem, van psuchein blazen (een klanknabootsing) + metrie < Gr. metron maatstaf, maat.

Plaats een reactie