putrefactie

putrefactie: < Fr. putréfaction < L. putrefacere doen rotten < putrēre rotten + facere maken, doen.

Plaats een reactie