raffineren

raffineren: < Fr. raffiner zuiveren < re- wederom + affiner zuiveren < ad- tot aan + fin fijn.

Plaats een reactie