rantsoen

rantsoen: < Fr. raençon losgeld < L. redemptionenm vrijkopen < re- terug + emere kopen.

Plaats een reactie