redigeren

redigeren: < Fr. rédiger in goed vorm on schrift krijgen < L. redigere terugbrengen, bijeenbrengen < re- terug + agere doen.

Plaats een reactie