reservaat

reservaat: < L. reservare overhouden < re- terug + sedvare bewaren, bewaken, sparen.

Plaats een reactie