ritueel

ritueel: < L. ritualis met betrekking tot de godsdienst te gebruiken < ritus godsdienst,ceremonie, gewoonte.

Plaats een reactie