superlatief

superlatief: < superlative Fr. superlatief < L. superlativus < superlatus boven.

Plaats een reactie