urgent

urgent: < Fr. urgent dringend, drijvend < L. urgere dringen, benauwen, drijven.

Plaats een reactie