vocatie

vocatie: < Fr. vocation roeping < L. vocatio uitnodiging< vocare roepen.

Plaats een reactie