voorzetsel

voorzetsel: < Fr. préposition < L. praeponere ervoor plaatsen, zetten ; prae- voor + ponere plaatsen, zetten.

Plaats een reactie