!zelfontplooiing

!zelfontplooiing: < zelf < MNl. selve < O.Fries selva < ON. sjalfr < Gr. siba + ont- (voor scheiding, ontkennend)< OE. on- < Got. and- + plooiing < OFr. ploi.

Plaats een reactie