ammunitie

ammunitie: < L. admunitio fortificatie, versterking < ad- naar toe + munitio verstreken.

Plaats een reactie