astroloog

astroloog: < L. astrologus sterrenkundige < Gr. astron ster + logos woord, studie.

Plaats een reactie