contemplatie

contemplatie: < Fr. contemplation weerspiegeling < L. contemplatio aanblik, beschouwing < com- samen + templum plats om te schouwen, veld voor waarneming, open of heilige ruimte. Temple

Plaats een reactie