toets

toets: (gehalte van edelmetaal onderzoeken) < Fr. toucher aanraken < L. toccāre het slaan tegen een klok, waarschijnlijk een klanknabootsing.

Plaats een reactie