!transport

!transport: < Fr. transporter < L. transportare < trans- over!? + portare dragen.

Plaats een reactie